در این فایل که براتون برای دانلود قرار دادیم بودجه بندی آزمون های کانون برای همه رشته ها (ریاضی-تجربی-انسانی-هنر-زبان) وجود داره و بسیار منظم برنامه آزمون ها ارائه شده لطفا این رو روی حساب تبلیغ نذارین، چون مطمئنا برنامه آزمون های گزینه دو و گاج رو هم گذاشتیم ولی هدف ما دوچیزه: یک اینکه اونایی که نمی خوان آزمون آزمایشی شرکت کنن و فقط برنامه های آزمون ها رو می خوان بتونن استفاده کنن، یکی دیگه اینکه دسترسی به این بودجه بندیوقتی میشه وسط های سال دیگه سخت میشه، چون دیگه توی سایت های این موسسات گم میشه (بس که مطلب زیاد دارن).

دانلود برنامه راهبردی – رشته ریاضی

حجم: ۹۷۴ کیلوبایت

دانلود برنامه راهبردی – رشته تجربی

حجم: ۹۳۸ کیلوبایت

دانلود برنامه راهبردی – رشته انسانی

حجم: ۴۶۱ کیلوبایت

دانلود برنامه راهبردی – رشته منحصرا زبان

حجم: ۱.۴ مگابایت

دانلود برنامه راهبردی – رشته هــنــر

حجم: ۱.۱ مگابایت