victory05

1. راه موفقیت از نقطه تلاقی تواضع و خود بزرگ بینی می گذرد.

2. برای رسیدن به اهدافتان باید وقت بگذارید.

3. موفقیت رضایت داشتن از انتخاب هایمان است.

4. خودتان باشید.

5. هیچ کس موفق زاده نمی شود، همه موفقیت را به دست می آورند.

6. موفقیت شهری نیست که بتوانید به سوی آن رانندگی کنید در واقع نوعی شرایط ذهنی است.

7. استعدادها و نیروهای شما، آرزوهای بالاتر از حد متعارف، ایجاد جذابیت و موفقیت هایی که در زندگی به دست آورده اید، چهار رکن مهم برای موفقیت هستند.

8. همه دارای قدرت هستند فقط باید آن را بیابند و به حداکثر برسانند.

9. اگر زمینه مناسب خود را نیافته اید، آن را یافته و در مسیر آن قرار گیرید.

10. باور کنید که شایستگی شما برای موفقیت جای چون و چرا ندارد بلکه نوعی اجبار است.

11. اولین طرفدار خود باشید، دیگران هم طرفدارتان می شوند.

12. روی چیزی بیش از حد تمرکز نکنید، مخصوصا جزییات.

13. اهداف واقع گرایانه ای را دنبال کنید که به گمانتان اکنون قابل دسترس هستند.

14. تصمیم بگیرید که چه می خواهید انجام دهید و این تصمیمات جدید را جایگزین چیزهایی کنید که در زندگی تان وجود دارند تا به این ترتیب به اهدافتان برسید.

15. بیاموزید خودتان را همان طور ببینید که می خواهید دیگران شما را ببینند.

16. نیروها و استعدادهایتان را با تلاش های کاری خود هماهنگ سازید.

Success06

17. هدف تان را مشخص کرده و تا جایی که می توانید در آن مسیر قرار بگیرید.

18. از کسانی که قبلا به اهداف شما رسیده اند الگوبرداری کنید.

19. ارزشهای فردی خود را بشناسید و در تمام کارهایی که انجام می دهید بر اساس آن ها پیش بروید.

20. باید چیزهایی را که شما را از رسیدن به اهداف تان دور می کند، کنار بگذارید.

21. موفقیت تصادفی نیست، با بلیت بخت آزمایی هم نمی توانید به آن برسید. لازم است تا آن را بسازید.

22. این احساس را از خود دور کنید که زندگی ارزشش را ندارد.

23. هر روز کاری برای پیشرفت خود انجام دهید.

24. برای رسیدن به یک قله و سپس بعدی و بعدی تلاش کنید.

25. موفقیت جایی است که شما به تنهایی نمی توانید به آن برسید.

26. کاری کنید گروهی دور و برتان را بگیرند که به کار شما اعتقاد دارند.

27. در بین چیزهایی که ذهنتان را بر آن ها متمرکز کرده اید بهترین ها را بشنوید و بیاموزید.

28. هر روز گام های بزرگ تری بردارید و از چارچوب موفقیت خود خارج نشوید.

29. همیشه یادتان باشد که خودتان ناخدای کشتی تان هستید.

30. برای دستیابی به موفقیت باید ریسک پذیر باشید.

31. با آغوش باز به استقبال تغییرات بروید.

32. برای رسیدن به موفقیت نیاز به موافقت دیگران ندارید.

33. هر چه را که بخواهید می توانید کسب کنید، ساختن سرنوشت تان به دست خودتان است.

34. بر راه حل ها تمرکز کنید نه مساله ها.

35. هر چه سخت تر کار کنید بیشتر به دست می آورید.

36. خوش بین باشید.

37. فرصت ها را به موقع تشخیص داده و به کار گیرید.

38. تمام ضررها و عقب گردها را با تلاش مجدد به سود و پیشرفت تبدیل کنید.

39. اوقات خود را در اختیار بگیرید وگرنه دیگری آن را در اختیار خواهد گرفت.

40. موفقیت آنقدرها مهم هست که جدی اش بگیرید.

با تشکر از دکتر شیرین نوروی