جزوه فصل اول زیست سوم اقای کرامت

فصل ۱ سوم


جزوه فصل دوم زیست سوم اقای کرامت

فصل ۲ سوم


جزوه فصل سوم زیست سوم اقای کرامت

فصل۳ سوم


جزوه فصل چهارم زیست سوم اقای کرامت

فصل ۴ سوم


جزوه فصل پنجم زیست سوم اقای کرامت

فصل ۵ سوم


جزوه فصل ششم زیست سوم اقای کرامت

فصل ۶ سوم


جزوه فصل هفتم زیست سوم اقای کرامت

فصل ۷ سوم


جزوه فصل هشتم زیست سوم اقای خادم

http://www.masireno.com/GENETIC%28jambandi%29.pdf


جزوه فصل نهم زیست سوم اقای کرامت

فصل ۹ سوم


جزوه فصل دهم زیست سوم اقای کرامت

فصل ۱۰ سوم


جزوه فصل یازدهم زیست سوم اقای کرامت

فصل ۱۱ سوم


اطلاعیه : از ادرس زیر (سایت خود اقای کرامت) میتونید جواب تشریحی جزوات رو دانلود کنید ولی توجه داشته باشید که پاسخ های تشریحی واسه جزوه سال ۹۴ هست در حالی که این جزوه ها جزوه سال ۹۳ میباشد و شماره سوال ها با شماره پاسخ ها مطابقت ندارد.

وب سایت رسمی علی کرامت

درضمن تفاوت جزوه ۹۴ با جزوه ۹۳ فقط اضافه شدن سوالات کنکور جدید و سوالات ازمون قلمچی میباشد.


جزوه فصل اول زیست دوم اقای کرامت

فصل ۱ دوم

جزوه فصل دوم زیست دوم اقای کرامت

فصل ۲ دوم


جزوه فصل سوم زیست دوم اقای کرامت

فصل ۳ دوم


جزوه فصل چهارم زیست دوم اقای کرامت

فصل ۴ دوم


جزوه فصل پنجم زیست دوم اقای کرامت

فصل ۵ دوم


جزوه فصل ششم زیست دوم اقای کرامت

فصل ۶ دوم


جزوه فصل هفتم زیست دوم اقای کرامت

فصل ۷ دوم


جزوه فصل هشتم زیست دوم اقای کرامت

فصل ۸ دوم


خلاصه فصل های زیست دوم اقای کرامت

زیست دوم

خلاصه فصل های زیست سوم اقای کرامت

زیست سوم


خلاصه فصل های زیست چهارم اقای کرامت

زیست چهارم


جمع بندی زیست در قالب چند جدول اقای کرامت

جمع بندی


زیست دریک نگاه کتاب اقای کرامت ( جاندارنامه و جمع بندی همه چی ، مطمئن باش دانلود نکنی ضرر کردی)

در یک نگاه


فصل ۲ پیش کتاب اقای کرامت (دبیران پر مخاطب)

http://www.kanoon.ir/Common/Handler/…9629&aid=10621


جمع بندی نکات فصل میتوز ( انواع تولید مثل و …. یه جمع بندی توپ واسه حل تست های این مبحث)

http://www.kanoon.ir/Common/Handler/…0422&aid=10765


جمع بندی فصل ۱ پیش اقای کرامت

جمع بندی فصل ۱ پیش


کتاب ژنتیک خیلی سبز 

http://kheilisabz.com/lvl5/2014/12/Genetik.rar


جزوه جمع بندی زیست پیش دکتر خادم(اگه دانلود نکنی ضرر کردی)

http://www.kanoon.ir/Common/Handler/…67530&aid=8704


جزوه جمع بندی زیست پایه دکتر خادم (اگه دانلود نکنی ضرر کردی)

http://www.kanoon.ir/Common/Handler/…67320&aid=8654


روش مطالعه زیست شناسی با تکیه بر فصل ۲ پیش(دکتر خادم)

http://www.kanoon.ir/Common/Handler/…4962&aid=10029


اسلایدها و تست های دی وی دی های تدریس اقای کرامت (رهپویان دانش)

اسلایدهای دی وی دی اردو جمع بندی زیست سال قبل

اردوی جمع بندی زیست


اسلایدهای دی وی دی زیست جامع چهارم

جامع چهارم


تست های تمرینی دی وی دی زیست جامع چهارم

نمونه سوالات پیش


اسلایدهای دی وی دی زیست جامع سوم

جامع سوم


اسلایدهای دی وی دی زیست جامع دوم

جامع دوم


اسلایدهای دی وی دی زیست جامع سفید رنگ

زیست جامع سفید رنگ