تکنیک‌های تست‌زنی

۱٫ تکنیک دو خودکار:

این تکنیک در منزل کاربرد دارد؛ به این صورت که دانش‌آموز در منزل ۳۰ تست را با خودکار آبی با در نظر گرفتن زمان تمرین می‌کند. پس از پایان زمان، تست‌های نزده را با خودکار قرمز جواب می‌دهد و سپس به محاسبه‌ی درصد تست‌های هر خودکار می‌پردازد.

با این روش دانش‌آموز میزان دانش خود را بررسی و سرعت عمل خود را افزایش و تنظیم و دقت را می‌آموزد.

۲٫ تکنیک ضربدر و منها:

سه نوع سؤال وجود دارد:‌

سؤالات ساده که بلد هستیم.

سؤالات وقت‌گیر که بلد هستیم.

سؤالات سخت که بلد هستیم.

در کنار سؤالاتی که وقت‌گیر هستند علامت ضربدر (×) و در کنار سؤالاتی که مبحث آن را نخوانده‌ایم یا سخت است و بلد نیستیم علامت منها (‌-) می‌گذاریم.

پس از پاسخ به سؤالات ساده در صورت اضافه بودن وقت به سراغ سؤالاتی می‌رویم که ضربدر دارند و به آن‌ها پاسخ می‌دهیم. عبور کردن از سؤالاتی که بلد هستیم و پس از پاسخ به سؤالات ساده در صورت اضافه بودن وقت به سراغ سؤالاتی می‌رویم که ضربدر دارند و به آن‌ها پاسخ می‌دهیم. عبور کردن از سؤالاتی که بلد هستیم ولی زمان‌برند، هنر است؛ زیرا نفر اول کنکور هم به همه‌ی سؤالات جواب نمی‌دهد.

در کنکور ساده‌ترین سؤال و سخت‌ترین سؤال ارزش یکسانی دارند؛ برخلاف مدرسه ممکن است یک سؤال، ۱ نمره و دیگری ۳ نمره داشته باشد.

تعداد سؤالاتی که ضربدر خورده مهم نیست؛ مهم این است که از کنار سؤالاتی که منها دارند عبور می‌کنیم تا وقت اضافه برای حل کردن سؤالاتی که ضربدر دارند بیاوریم.

مهم‌ترین مسئله در کنکور مدیریت زمان است.

۳٫ تکنیک زمان‌های نقصانی:

این تکنیک تلفیقی از تکنیک ضربدر و منها و در نظر گرفتن زمان است. در این روش از زمان هر درس چند دقیقه کم می‌کنیم و در نهایت زمان اضافه‌آمده را صرف سؤال‌هایی می‌کنیم که ضربدر گذاشته‌ایم.

۴٫ تکنیک سؤال‌های شک‌دار:

هر گاه به سؤال شک‌دار رسیدیم در کنار سؤال “ش” می‌نویسیم و پاسخ می‌دهیم و در منزل بررسی می‌کنیم. مثلاً اگر در فلسفه سؤالات شک‌دار را اکثراً غلط جواب داده بودیم از این به بعد دیگر جواب نمی‌دهیم ولی اگر در ادبیات سؤالات شک‌دار اکثراً درست بود از این به بعد جواب می‌دهیم.