سوال: من از آزمون 7 شهریور به آزمون های کانون پیوستم و برنامه دو آزمون قبلی را مطالعه نکرده بودم و آزمون 7 شهریور را هم ناقص مطالعه کردم. آیا به جبران مطالب عقب افتاده بپردازم یا با برنامه ادامه بدهم؟

کاظم قلم چی: قانونی را در این باره بیان می کنم که به آن دقت کنید؛ شما به هر دلیلی اگر از برنامه عقب ماندید ادامه دهید در ایستگاه های جبرانی در آزمون های بعدی به فکر جبران آن ها باشید.

سوال: من روی عمومی ها بیشتر از اختصاصی ها وقت می گذارم ولی اکثر دوستان من برعکس عمل می کنند. کدام کار درست تر است؟

کاظم قلم چی: به طور کلی شما باید اختصاصی ها را بیشتر از عمومی ها بخوانید. اما این که چه سهمی را برای عمومی و اختصاصی در نظر بگیرید به خود شما بستگی دارد. توصیه من این است که شما باید حدود 80 یا 70% از زمان مطالعه خودتان را به مطالعه اختصاصی ها نسبت دهید و باقی را به عمومی ها. این سهم پس از عید تغییر می کند و مثلا می شود نسبت 60 به 40 اما همواره باید زمان بیشتری را صرف اختصاصی ها بکنید.

سوال: در آزمون 21 شهریور مباحث خیلی سنگین هستند به طور مثال شما در این آزمون 2 فصل را آزمون می گیرید در حالی که همین مباحث را در پاییز نصف می کنید و آزمون می گیرید. چرا؟

کاظم قلم چی:آزمون های 21 و 28 شهریور آزمون های تجمعی هستند. در نگاه به آینده تمام مواردی را که قرار بود بخوانید را با هم امتحان می دهید اما اگر به برنامه راهبردی دقت کرده باشید متوجه می شوید که بارم بندی سوال هایی که از مباحث جدید مطرح می شوند کمتر از قسمت های قبلی است و از طرفی از مهرماه مطالب دوباره تکرار می شوند. جای نگرانی نیست و تمام این موارد به شما کمک می کنند تا بارها و بارها مطالب برای شما مرور و تثبیت شوند.

سوال: برای فیزیک و ریاضی کتاب های دوسالانه مناسب تر هستند یا تالیفی؟

کاظم قلم چی: ابتدا تمرین های حل شده و حل نشده کتاب درسی را حل کنید چرا که کتاب درسی منبع اصلی شما می باشد و این جمله که سوالات کنکور مفهومی شده اند به این معنی است که سوال ها از کتاب درسی هستند. برای حل تمرین بیشتر با سوال های استاندارد آغاز کنید و استانداردترین سوال ها هم سوال های کنکور سراسری است که در کتاب های آبی کانون طبقه بندی شده اند. از مطالبی که تا کنون از آن ها سوال در کنکور طرح نشده است و در آزمون های کانون هم نیامده است سوال در کتاب های کانون طرح شده است که دانش آموزان می توانند از آن ها استفاده کنند.