و بــــــــــــــــــــــــــاز هم خدمتی دیگه از آی کنکوری برای پشت کنکوری های عزیز ایران زمین :)


« من باید شیمی را چند درصد بزنم تا در رشته پزشکی قبول شوم؟ »

تمام مشاوران، برنامه‌ریزان درسی و حتی معلم‌های سال چهارم با پرسش‌هایی مشابه جمله یاد شده آشنا هستند؛ پرسش دانش‌آموزانی که منتظر یک حکم قطعی هستند تا براساس آن تصمیم بگیرند. آنها می‌خواهند بدانند که برای هر درس باید چه درصدی کسب کنند تا بتوانند در رشته و دانشگاه ایده‌آلشان پذیرفته شوند، و وقتی به آنها گفته می‌شود که دادن حکم قطعی در این زمینه غیر ممکن است، این موضوع را پای بی اطلاعی مشاور یا معلم می‌گذارند و جذب مؤسسه‌ها و مراکزی می‌شوند که از داوطلبان  هزینه‌های هنگفت می‌گیرند و براحتی حکم صادر می‌کنند و جالب‌تر آنکه با اطمینان می‌گویند که اگر داوطلب به آنها اعتماد کند، با هر سطح علمی و دانشی که باشد، می‌تواند در رشته و دانشگاه مورد نظر خود پذیرفته شود!
آمار زیر که میانگین درصدهای 1000 نفر اول کشوری گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، 200 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی و 50 نفر اول گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در آزمون‌های سراسری 92 و 93 را نشان می‌دهد، بیانگر آن است که نمی‌توان درصد مشخصی را برای کسب رتبه خوب،  اعلام کرد، و درصد مناسب برای یک رشته در آزمون سراسری هر سال، با توجه به سطح سؤال‌ها، آمادگی داوطلبان و ظرفیت رشته مورد نظر، متفاوت است.

درصدهای رتبه های  زیر 1000 کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  در آزمون سراسری سال‌های 1392 و 1393
نام درس
سال 1393
سال 1392
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
62%
94%
26%
89/70%
100%
70/26%
عربی
70%
96%
9%
06/79%
100%
40/25%
معارف اسلامی
68%
94%
30%
94/84%
100%
44%
زبان
72%
100%
00%
66/74%
100%
40/21
ریاضی
58%
88%
14%
79/67%
40/96%
40/30%
فیزیک
72%
97%
37%
21/70%
10/97%
10/34%
شیمی
55%
97%
13%
66/43%
100%
80/25%
 

برای مثال، همان طور که می‌بینید، در سال 92، میانگین 1000 نفر اول داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در درس  ریاضی ،73/68% بوده است؛ اما در سال 93 این میانگین به 57 درصد رسیده است؛ یا میانگین 200 نفر اول گروه آزمایشی انسانی در درس زبان خارجی در سال 92 ، 65/40% بوده است؛ اما در سال 93 میانگین این درس به 1/61% رسیده است. همچنین میانگین 1000نفر اول کشوری داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در درس معارف اسلامی در سال 92،  94/84 درصد است؛ اما  میانگین همین درس در سال 93 در بین 1000 نفر اول کشوری، 68% است.
 از سوی دیگر، از سال 93 ،  تراز و رتبه یک داوطلب، تنها براساس نمره آزمون سراسری وی، تعیین نمی‌شود  و 25 درصد نمره کل براساس سابقه تحصیلی یک داوطلب است؛ برای مثال، اگر نمره کتبی نهایی سال سوم یک داوطلب در درس معارف اسلامی 5/19 شده باشد و در همان سال 2000 داوطلب نمره 20 گرفته باشند، این داوطلب حداقل از 2000 داوطلب نمره کمتری کسب کرده است ( گفتنی است که تعدادی از داوطلبان نیز نمره 75/19 را کسب کرده اند) و در نتیجه کل 25 درصد سابقه تحصیلی را برای درس معارف اسلامی کسب نخواهد کرد .
به عبارت دیگر، هیچ مسؤول و کارشناسی نمی‌تواند با اطمینان بگوید که یک داوطلب باید چه رتبه و نمره کلی بیاورد تا بتواند در رشته دلخواه خود پذیرفته شود؛ زیرا این مساله به عوامل زیادی بستگی دارد که اطلاع از آنها برای هیچ کس امکان پذیر نیست.
در نهایت،  برای اینکه شما دقیق‌ترین و صحیح‌ترین اطلاعات را داشته باشید، آمار میانگین درصدهای 1000 نفر اول کشوری گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی ، 200 نفر اول کشوری انسانی و 50 نفر اول گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در آزمون‌های سراسری 92 و 93و همچنین بالاترین و پایین‌ترین درصد همین افراد در هر یک از دروس را خدمتتان ارایه می‌دهیم.
  
درصدهای رتبه های  زیر 1000 کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  در آزمون سراسری سال‌های 1392 و 1393
نام درس
سال 1393
سال 1392
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
62%
94%
26%
89/70%
100%
70/26%
عربی
70%
96%
9%
06/79%
100%
40/25%
معارف اسلامی
68%
94%
30%
94/84%
100%
44%
زبان
72%
100%
00%
66/74%
100%
40/21
ریاضی
58%
88%
14%
79/67%
40/96%
40/30%
فیزیک
72%
97%
37%
21/70%
10/97%
10/34%
شیمی
55%
97%
13%
66/43%
100%
80/25%
 
درصدهای رتبه های  زیر 1000 کشوری گروه آزمایشی  علوم تجربی  در آزمون سراسری سال‌های 1392 و 1393
نام درس
سال 1393
سال 1392
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
73%
100%
36%
85/64%
92%
7026%
عربی
82%
100%
21%
69/75%
100%
16%
معارف اسلامی
69%
100%
21%
18/79%
100%
40/41%
زبان
74%
100
00%
49/68%
100%
00%
زمین‌شناسی
7%
69%
5- %
53/12%
70/90%
4- %
ریاضی
57%
100%
10%
73/68%
100%
10%
زیست‌شناسی
76%
100%
14%
89/75%
96%
70/42%
فیزیک
80%
100%
17%
72/76%
100%
90/18%
شیمی
68%
100%
22%
42/75%
100%
40%
  
درصدهای رتبه های  زیر 200 کشوری گروه آزمایشی  علوم انسانی  در آزمون سراسری سال‌های 1392 و 1393
نام درس
سال 1393
سال 1392
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
63%
90%
30%
66/68%
100%
40%
عربی
80%
100%
38%
06/80%
100%
48%
معارف اسلامی
78%
96%
9%
69/76%
100%
44%
زبان
1/61%
94%
13%
65/40%
70/86%
8%
ریاضی
52%
100%
13%
87/52%
95%
5%
اقتصاد
85%
100%
51%
24/80%
100%
50/44%
ادبیات تخصصی
77%
100%
48%
28/77%
100%
20/51%
عربی
82%
100%
30%
73/86%
100%
40/48%
تاریخ و جغرافیا
56%
91%
00%
66/61%
60/95%
70/6%
علوم اجتماعی
74%
100%
41%
90/84%
100%
40%
فلسفه و منطق
45/%
78%
17%
13/49%
40/85%
40/17%
روان‌شناسی
74%
95%
40%
17/90%
100%
70/66%
 
درصدهای رتبه های  زیر 50 کشوری گروه آزمایشی   هنر در آزمون سراسری سال‌های 1392 و 1393
نام درس
سال 1393
سال 1392
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
56%
90%
30%
55/57%
70/90%
70/30%
عربی
65%
100%
13%
99/46%
70/78%
70/10%
معارف اسلامی
55%
80%
25%
23/63%
88%
70/22%
زبان
72%
10%
14%
38/58%
40/89%
16%
درک هنر
41%
71%
16%
85/45%
60/65%
60/25%
درک ریاضی
51%
86%
10%
71/39%
60/75%
10%
ترسیم فنی
44%
70%
13%
93/43%
80%
70/11%
خلاقیت تصویری
56%
78%
18%
70/47%
40/83%
20%
خلاقیت نمایش
35%
66%
8%
84/31%
40/63%
5%
خلاقیت موسیقی
50%
100%
3%
73/42%
40/78%
70/6%
خواص مواد
16%
38%
00%
63/15%
40/38%
00%
 
درصدهای رتبه های  زیر 50 کشوری گروه آزمایشی  زبان‌های خارجی در آزمون سراسری سال‌های 1392 و 1393
نام درس
سال 1393
سال 1392
میانگین
بیشترین
کمترین
میانگین
بیشترین
کمترین
ادبیات
82%
100%
40%
79/75%
70/90%
44%
عربی
84%
100%
12%
66/94%
100%
40/57%
معارف اسلامی
83%
100%
26%
77/77%
70/90%
36%
زبان
95%
100%
78%
11/92%
100%
84%
زبان تخصصی
76%
98%
37%
22/73%
100%
40%