دکتر نیستم...

اما برایت ۱۰ دقیقه راه رفتن روی جدول کنار خیابان را تجویز می کنم، تا بفهمی عاقل بودن چیز خوبی است، اما دیوانگی قشنگ تر است...

برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز می کنم تا بفهمی هنوز هم میشود بی منت محبت کرد...

به تو پیشنهاد می کنم گاهی بلند بخندی... هرکجا که هستی... یک نفر همیشه منتظر خنده های توست...

دکتر نیستم، اما به تو پیشنهاد می کنم که شاد باشی!

خورشید، هر روز صبح به خاطر زنده بودن من و تو طلوع می کند!

هرگز منتظر فردای خیالی نباش... سهمت را از شادی زندگی همین امروز بگیر...

فراموش نکن!!! مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست، مقصد از لذت بردن در قدمهاییست که بر میداریم!

چایت را بنوش...

و نگران فردا نباش...

راستی

هیچ وقت به هیچ کس اجازه نده بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی


اگه رویایی داری باید ازش محافظت کنی....


مردم اگه نتونن کاری رو انجام بدن،دوست دارن به تو هم بگن که نمی تونی


اگه چیزی رو میخوای برو دنبالش......

 
 
+++
                هر دستاورده بزرگی ،روزگاری غیر ممکن به نظر می رسیده  ...
               
+++++