سوال: آیا جعبه به یاد را غیر از لغات می‌توان برای تمام دروس به‌کار برد؟ چهارم تجربی از شیراز

کاظم قلم‌چی: بله پاسخ مثبت است. علاوه بر لغات زبان انگلیسی و عربی می‌توان از جعبه به‌یاد برای یادگیری دیگر دروس مثلا به خاطرسپاری فرمول‌های شیمی و حتی فرمول‌های ریاضی و هر مطلبی که ضروری می‌دانید استفاده کرد.

جعبه به‌یاد را می‌توان به دو طریق استفاده کرد:

·         تمام مطالب را به صورت در هم در یک جعبه قرار داد.

کسانی که این روش را استفاده می‌کنند براین باور هستند که با این‌کار سرعت انتقال مطالب بیشتر می‌شود مثل خود کنکور که یک آزمون جامعی است و در آن باید تمام مطالب بازیابی شوند.

·         به صورتی که برای هر درس یک جعبه به‌یاد متفاوت تهیه کرد.

کسانی که از این روش استفاده می‌کنند معتقدند با این کار تمرکز آن‌ها بر روی یک درس بیشتر می‌شود.

دانش‌‌آموزان خودشان تشخیص می‌دهند که کدام روش برای آن‌ها بهتر است و بهتر نتیجه می‌دهد و می‌توانند از این دو روش استفاده کنند.

سوال: چه زمانی باید به تست زدن بپردازیم؟ آیا باید بعد از این‌که به تسلط کامل رسیدیم تست بزنیم؟ به طور مثال اگر بخواهم در درس زیست بعد از تسلط کامل تست بزنم خیلی دیر و نزدیک آزمون می‌شود. حسین اصل از تبریز

به صورت حلزونی و مارپیچی باید مطالعه کنید. یعنی چندین بار مطالب را در زمان‌های مختلف مطالعه و مرور کنید و به این ترتیب هر بار برداشت متفاوتی از موضوع خواهید داشت و عمیق‌تر می‌شوید. ضرب المثلی قدیمی در این باره وجود دارد که عبارتست از:"گلستان را دو بار باید خواند یک بار در 7 سالگی و یک بار در 70 سالگی". این مثل به این معنا است که انسان در 7 سالگی و 70 سالگی برداشت‌های متفاوتی از گلستان خواهد داشت. شما هم در هر مطالعه به مرور عمیق‌تر می‌شوید و گاهی دریافت‌هایی از متن می‌کنید که با قبل فرق دارد. تمرین را هم با یک فاصله معینی حل کنید. همه را یک‌جا حل نکنید چون در بازه‌های زمانی بین دو تمرین حل کردن مطالب در ذهن شما تثبیت می‌شود؛ به همین دلیل است که دوره‌های عادی کلاس‌های زبان از دوره‌های فشرده آن کمتر طول می‌کشد چرا که در این فواصل فکر و مغز شما روی آن مطلب فکر می‌کند و عمق پیدا می‌کند و یادتان باشد یک‌باره به نتیجه مطلوب نمی رسید.

ما هم اگر در برنامه‌راهبردی ایستگاه‌های جبرانی گذاشته ایم به این خاطر نیست که فقط اگر دانش‌آموزی از برنامه عقب ماند جبران کند بلکه با این ایستگاه‌های جبرانی و مرورها دانش‌آموزان عمیق‌تر خواهند شد.

سوال: هنگامی که خلاصه برداری می‌کنم متن نوشته هایم گاه از اصل موضوع بیشتر می‌شود نکاتی را لطفا در مورد خلاصه‌برداری بیان کنید. محمد باقری رشته تجربی

کاظم قلم‌چی: من 2 یا 3 کلید بسیار خوب برای شما بیان می‌کنم که روش و نحوه خلاصه‌برداری را به شما آموزش می‌دهد:

·         ابتدا نکته و موضوع اصلی نوشته را پیدا کنید و اگر قرار است درخت دانش را رسم کنید بدانید که اصل موضوع چیست.

·         حتما مطالب را سازمان بدهید و پشت سر‌هم ننویسید. این سازمان دادن می‌تواند یا با رسم درخت دانش یا با رسم نمودار ستاره‌ای یا رسم یک جدول باشد.

·         ارتباط‌های بین مطالب را کشف کنید و برای این‌کار از کلید‌واژه‌ها[1] و اندیشه‌های کلیدی[2] استفاده کنید.

با این روند ذهن شما سازمان می‌ِیابد و یادتان باشد این بار اول است دفعات بعدی هم مرور وجود دارد.

تهیه و تنظیم ناهید منجمی